Navigace

Obsah

Znak a vlajka obce

 

znak obce
Znak obce
vlajka obce
Vlajka obce

 

Odůvodnění podoby znaku a vlajky

Mikuleč je osada založená německou kolonizací (Nikl), v době první písemné zmínky o její existenci náležela litomyšlskému biskupství (odúmrť 1398). K litomyšlskému panství patřila osada až do zániku patrimoniální správy v r. 1848.

Na návrší na severním okraji obce, uprostřed hřbitova, stojí pův. gotický kostel sv. Jiří, založený patrně v souvislosti s opevněným sídlem, někdy z poloviny 14. století (zachováno jen presbyterium). Na gotických základech pak vystavěn pozdněbarokní kostel ve 2. polovině 18. století stejného zasvěcení, pseudorománská zvonice přistavěna v 19. století. V interiéru nalezneme fresky českých patronů, zhotovené dle návrhů Mikoláše Alše jeho žáky v r. 1900 (přesněji v letech 1899-1900).

Patrona kostela připomíná také obecní razítko, užívané ještě v r. 1939, vyhotovené patrně dle staršího pečetidla. je na něm sv. Jiří, z koně zabíjející draka (K. Müller, Obecní razítka bývalého okresu Moravská Třebová v roce 1939, In: Moravskotřebovské vlastivědné listy, č. 9, 1998, s. 27). Symboliku zabitého draka, spojenou s erbovním znamením litomyšlského biskupství, najdeme i v návrhu znaku a praporu obce (návrh praporu je ovšem zjednodušen).

Václav Klaus (tehdejší předseda Poslanecké sněmovny) předává rozhodnutí o udělení znaku a vlajky obci tehdejšímu starostovi obce Miloši Macháčkovi.

Václav Klaus (tehdejší předseda Poslanecké sněmovny) předává rozhodnutí o udělení znaku a vlajky obci tehdejšímu starostovi obce Miloši Macháčkovi.

 


Stáhnout