Navigace

Obsah

Statistické informace

 

Doprava (údaje roku 2003)*
Zastávka dálkové linky (1-0) 1
Zastávka linky místního významu (1-0) 1
   
Druhy pozemků (údaje roku 2003)
Celková výměra pozemku (ha) 991.2008
Lesní půda (ha) 563.9227
Louky (ha) 38.0936
Orná půda (ha) 327.2904
Ostatní plochy (ha) 42.8404
Ovocné sady (ha) 0.2808
Zahrady (ha) 12.4762
Zastavěné plochy (ha) 3.9980
Zemědělská půda (ha) 378.1410
   
Hospodářská činnost (údaje roku 2003)
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 1
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 0
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů 10
Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 3
Ostatní právní formy - počet subjektů 4
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 1
Peněžní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 18
Počet podnikatelských subjektů celkem 26
Průmysl - počet podnikatelských subjektů 1
Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 3
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 5
Státní organizace - počet subjektů 0
Svobodná povolání 1
Školství a zdravotnictví - počet subjektů 0
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 2
Zemědělství,lesnictví,rybolov - poč.subj 3
   
Kultura (údaje roku 2003)
Hřbitov 1
Kulturní zařízení ostatní 1
Sakrální stavba 1
Veřejná knihovna vč. poboček 1
   
Obecná charakteristika (údaje roku 2003)
Katastrální plocha (ha) 1
Nadmořská výška (m n.m.) 495
Počet katastrů 1
Počet územně technických jednotek 1
Počet částí obce (CO) 1
První písemná zpráva (rok) 1347
   
Obyvatelstvo (údaje roku 2003)
Muži (z narození celkem) 0
Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 116
Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -1
Muži (z přistěhovalí celkem) 2
Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 0
Muži (z vystěhovalí celkem) 1
Muži (ze salda migrace celkem) 1
Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 116
Muži (ze zemřelí celkem) 1
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 226
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 37
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 82
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 66
Počet žadatelů o práci 12
Přirozený přírůstek celkem -1
Přistěhovalí celkem 3
Přírůstek/úbytek celkem 0
Saldo migrace celkem 1
Střední stav obyvatel (k 1.7.) 225
Vystěhovalí celkem 2
Zemřelí celkem 2
Ženy (z narození celkem) 1
Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 110
Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 0
Ženy (z přistěhovalí celkem) 1
Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 0
Ženy (z vystěhovalí celkem) 1
Ženy (ze salda migrace celkem) 0
Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 109
Ženy (ze zemřelí celkem) 1
   
Sport (údaje roku 2003)
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1
   
Technická vybavenost (údaje roku 2003)*
Délka místních komunikací v km 3
Poštovní směrovací číslo 56802
Požární hydrant (1-0) 1
Požární nádrž (1-0) 1
Veřejný vodovod (1-0) 1

*) 1=ano, 0=ne

zdroj: Český statistický úřad