Navigace

Obsah

Rozpočet Mikuleč

Průmysl a stavebnictví Pododdíl Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Paragraf Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
4,20 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 000 Kč
Upravený rozpočet 472 000 Kč
Skutečné čerpání 470 966 Kč
Čerpání 99,78 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Nákup ostatních služeb 1 000 1 000 0 0,00
Opravy a udržování 0 471 000 470 966 99,99
Celkem 1 000 472 000 470 966 99,78
sestaveno ke dni 30. 11. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.