Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Mikuleč
obec Mikuleč

Historie obce

Na místě pomezního hvozdu, jenž byl protkán kupeckými stezkami, vedla jedna z nich právě přes Javornický hřeben do Mikulečského údolí a odtud do Litomyšle. Obě vsi vznikly na základě kolonizace vedené litomyšlským premonstrátským klášterem ve druhé polovině 13. století. Původní název Mikulče zněl Nikols nebo Niklolcz pravděpodobně podle jména lokátora Mikuláše (Nikolaus). V pramenech se takové pojmenování objevuje k roku 1347, 1358 a 1398 a patřila pod litomyšlské panství. S ním měla i společné majitele - od roku 1424 Diviš Bořek z Miletínka a později rod Kostků z Postupic. Další zmínka o obci se pojí až s rokem 1450, kdy je jmenován obecní rychtář. Pravděpodobně po osídlení Mikulče byla založena i maličká osada Kukele. Sloužila snad jako odpočinkové místo při kupecké stezce? Nevíme a nemáme o dějinách obce žádných zpráv. V roce 1649 zde žilo 34 poddaných. První zmínka o kostelu sv. Jiří pochází z roku 1677 a správně příslušel pod faru v Karli. Měl statut filiálního kostela a to až do roku 1786. Od této doby byl veden jako lokální kaple a patřil do poličského vikariátu. Na útraty Náboženské matice byl v roce 1818 vystavěn do nynější podoby a v roce 1861 povýšen na faru, kterou obhospodařovali čeští kněží. V roce 1900 byl vyzdoben freskami podle návrhů Mikoláše Alše. Od roku 1787 existovala v obci německá jednotřídní farní škola, roku 1832 rozšířena na dvojtřídní a 1869 trojtřídní. V roce 1938 založena obecná škola, ale 1945 z pochopitelných důvodů zanikla.

Začátkem 20. století žilo v Mikulči 1 200 obyvatel. Byla to čistě zemědělská obec s množstvím podpůrných zemědělských spolků. Společně s osadami Starý a Nový Valdek patřily obce Mikuleč a Kukele do Hřebečského kraje, který hrál významnou roli při německé iredentě v roce 1918. Od roku 1949 obce patřily pod nově vytvořený okres Svitavy.

Text: Mgr. Radoslav Fikejz

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
nahoru