Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Mikuleč
obec Mikuleč

Německá kronika

Nový překlad

Obálka - německy psaná kronika, sepsaná vysídlenými NěmciLetos uplyne 35 let od doby, kdy byla v Německu pod názvem Die Gemeindechronik von Nikl, Kukelle sowie Alt- und Neuwaldek im Schönhengstgau odsunutými německými krajany vydána vzpomínková pamětní kniha Mikulče (včetně tří kdysi přináležejících osad – Kuklí, Nového a Starého Valdeku). Byla celá sepsána bez přístupu k patřičným dokumentům nacházejícím se na českém území, tedy téměř výhradně z paměti jejích autorů. A byť často historicky nepřesná, jedná se o nejucelenější dílo zabývající se dějinami Mikulče.

I proto se opakovaně objevuje při různých příležitostech, jako například v roce 1997 při oslavách k 650. výročí první písemné zmínky Mikulče. Pro potřeby oslav vznikl první rychlý překlad, který však zůstal v jakési surové fázi, což jeho čtení znesnadňuje. A především z tohoto důvodu přichází nyní – zhruba o 10 let později – překlad nový, zčásti navazující na překladatelské úsilí Lubomíra Nepivody, který provedl překlad původní.

Současná verze je však vyvíjena podstatně déle – práce na ní, pochopitelně přetržité, započaly před rokem a půl. A z ní vám – přibližně dva měsíce před jejím úplným dokončením – v přiloženém PDF-souboru předkládáme malou ukázku.

Robert Kabát ml.

Odpovědi na často kladené i nekladené dotazy

1. Tak, kdy bude hotovo?

Jak již bylo uvedeno výše, nová kronika by se vším všudy měla být hotova do dvou měsíců (tj. někdy v první polovině listopadu), nejpozději do začátku prosince.

2. Proč to trvá tak dlouho?

Za prvé práce na překladu není – aspoň zatím ;-) – placená (jako typický překlad bývá), a i proto na něm nikdo nepracuje „na plný úvazek“, ale spíše přetržitě a nárazově. Za druhé postup překladu ztěžuje to, že ač jde o spisek psaný „teprve“ před 35 lety, je psán tehdy už starší generací, jazykem mnohdy notně zastaralým, včetně slov a spojení, která v žádném slovníku prostě nenajdete. Za třetí je zde snaha kroniku přeložit tak, aby výsledek byl co nejautentičtější a dal se číst.

3. Co už je hotovo a co ještě zbývá dodělat?

Jako při tvarování sochy nestačí jeden mohutný sek do skály, ale je třeba kámen do žádoucí podoby dlouho opracovávat, stejně tak je při překládání pro dosažení kvalitního výsledku nutno překlad znovu a znovu opakovaně číst a upravovat. Slovy předchozího přirovnání je proveden první mohutný sek, teď je třeba od skály oddělenému kameni dát konečnou podobu několikerým dotvarováváním.

4. Co bude v „nové verzi“ nového?

Vedle překladu samotného by součástí nové verze měl být i slovníček, který bude vysvětlovat cizí, zastaralá či v nezvyklém významu použitá slova, a dále také nová česká předmluva, která by měla dílo uvést. Nemůžeme zapomenout ani na grafickou a technickou úpravu výsledné „knížečky“.

5. Kdo všechno na kronice pracuje?

Na překladu z pochopitelných důvodů nepracuje výhradně jeden člověk, ale je výsledkem mnoha konzultací s více lidmi, a tím pádem i jejich práce a úvah. Činnosti, jež konkrétní spolupracovníci provádějí, se dají rozdělit do dvou skupin: a) spojené s překladem z němčiny (především korektury překladu z němčiny do češtiny), b) spojené s výslednou českou podobou (jako jsou české korektury a tzv. laické čtení). Každý jednotlivec, který se na překladu spolupodílí, provádí pouze jednu z těchto činností, takže spolupracovníků je několik, a jejich počet není dokonce ještě stále uzavřen, proto budou jejich jména upřesněna až po dokončení překladu kroniky.

6. Proč je ta kronika tak proněmecká?

Snad proto, že je psána vysídlenými Němci pro vysídlené Němce, jejichž náhled obzváště na události řekněme první poloviny 20. století, ale potažmo i na celé společné dějiny Čechů a Němců je odlišný, než je obvyklé v českém prostředí?! Takto položená otázka je především důsledkem žití „na české straně hranice“, čtením české literatury, kterou by nejen odsunutí Němci s největší pravděpodobností zase označili za pročeskou. Kronika přináší tzv. pohled z druhé strany – jiný, než na který jsme zvyklí při pohledu ze strany naší.

7. Bude nová verze doplněna poznámkami obdobně jako ta původní?

NE! Jediné poznámky, které v textu připadně budou, budou čistě faktického rázu, nic, co by narušovalo autenticitu překladu. Všechno, co obstarávaly poznámky v původním překladu, by měl zastat nový úvod.

8. Je v přiloženém souboru ukázka ze skutečné finální verze překladu?

Tak ±. Jde o ukázku aktuálního stavu překladu, který se může od konečné podoby tu více tu méně lišit. Změny by už neměly být sice zásadní, ale pravděpodobně se vyskytnou, proto tzv. předtisknutí prvních stránek později doplněné o navazující stránky z finální verze nelze doporučit.

9. Fajn a kdy bude další ukázka?

Příští ukázka, jak již bylo napsáno v odpovědi pod první otázkou, by měla být na webu někdy v polovině listopadu až prosince. Žádná další není v plánu.
 


Ke stažení

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
nahoru