Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Mikuleč
obec Mikuleč

Statistické informace

Doprava (údaje roku 2003)*

 • Zastávka dálkové linky (1-0): 1
 • Zastávka linky místního významu (1-0): 1

Druhy pozemků (údaje roku 2003)

 • Celková výměra pozemku (ha): 991.2008
 • Lesní půda (ha): 563.9227
 • Louky (ha): 38.0936
 • Orná půda (ha): 327.2904
 • Ostatní plochy (ha): 42.8404
 • Ovocné sady (ha): 0.2808
 • Zahrady (ha): 12.4762
 • Zastavěné plochy (ha): 3.9980
 • Zemědělská půda (ha): 378.1410

Hospodářská činnost (údaje roku 2003)

 • Akciové společnosti - počet subjektů: 0
 • Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů: 1
 • Družstevní organizace - počet subjektů: 0
 • Obchodní společnosti - počet subjektů: 0
 • Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů: 10
 • Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů: 3
 • Ostatní právní formy - počet subjektů: 4
 • Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů: 1
 • Peněžní organizace - počet subjektů: 0
 • Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů: 18
 • Počet podnikatelských subjektů celkem: 26
 • Průmysl - počet podnikatelských subjektů: 1
 • Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů: 3
 • Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů: 5
 • Státní organizace - počet subjektů: 0
 • Svobodná povolání: 1
 • Školství a zdravotnictví - počet subjektů: 0
 • Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů: 2
 • Zemědělství,lesnictví,rybolov - poč.subj: 3

Kultura (údaje roku 2003)

 • Hřbitov: 1
 • Kulturní zařízení ostatní: 1
 • Sakrální stavba: 1
 • Veřejná knihovna vč. poboček:1

Obecná charakteristika (údaje roku 2003)

 • Katastrální plocha (ha): 1
 • Nadmořská výška (m n.m.): 495
 • Počet katastrů: 1
 • Počet územně technických jednotek: 1
 • Počet částí obce (CO): 1
 • První písemná zpráva (rok): 1347

Obyvatelstvo (údaje roku 2003)

 • Muži (z narození celkem): 0
 • Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12): 116
 • Muži (z přirozeného přírůstku celkem): -1
 • Muži (z přistěhovalí celkem): 2
 • Muži (z přírůstek/úbytek celkem): 0
 • Muži (z vystěhovalí celkem): 1
 • Muži (ze salda migrace celkem):1
 • Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.): 116
 • Muži (ze zemřelí celkem): 1
 • Počet bydlících obyvatel k 31.12.: 226
 • Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem:37
 • Počet obyvatel ve věku 15-59 muži: 82
 • Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy: 66
 • Počet žadatelů o práci: 12
 • Přirozený přírůstek celkem: -1
 • Přistěhovalí celkem: 3
 • Přírůstek/úbytek celkem: 0
 • Saldo migrace celkem: 1
 • Střední stav obyvatel (k 1.7.): 225
 • Vystěhovalí celkem: 2
 • Zemřelí celkem: 2
 • Ženy (z narození celkem): 1
 • Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12):110
 • Ženy (z přirozeného přírůstku celkem): 0
 • Ženy (z přistěhovalí celkem): 1
 • Ženy (z přírůstek/úbytek celkem): 0
 • Ženy (z vystěhovalí celkem): 1
 • Ženy (ze salda migrace celkem): 0
 • Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.): 109
 • Ženy (ze zemřelí celkem): 1

Sport (údaje roku 2003)

 • Hřiště (s provozovatelem nebo správcem): 1

Technická vybavenost (údaje roku 2003)*

 • Délka místních komunikací v km: 3
 • Poštovní směrovací číslo: 56802
 • Požární hydrant (1-0): 1
 • Požární nádrž (1-0): 1
 • Veřejný vodovod (1-0): 1

*) 1=ano, 0=ne

zdroj: Český statistický úřad

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
nahoru